Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Szczegółowe informacje

Stawiamy na automatyzację i komfort pracy

  • Automatyczne przenoszenie zapisów dokonanych w rejestrach VAT do Księgi lub do Ewidencji Przychodów.
  • Tworzenie katalogów (słowników), klientów, pracowników itp. ułatwiających wypełnianie dowodów księgowych, dokonywanie zapisów w Księdze, Rejestrach VAT, liście płac oraz wypełnianie deklaracji podatkowych.
  • Wystarczy nacisnąć klawisz Insert by wywołać słownik - ponowne naciśnięcie Insert spowoduje przeniesienie odpowiednich danych do arkusza.

Proponujemy otwartość, łatwość obsługi i „przyjazność”

  • Arkusze programu można przystosować do wydruku na dowolnym papierze, można zmienić w nich czcionkę, szerokości kolumn, wysokości wierszy, układ strony.
  • System podręcznej pomocy (helpu), również kontekstowej. Dostępny jest on zarówno w trakcie korzystania z programu jak i poza programem.

Oferujemy wygodną pracę wielostanowiskową

  • Program posiada także wersję wielostanowiskową, umożliwiającą efektywną pracę w sieci lokalnej. Pozwala ona na równoczesne realizowanie wszystkich funkcji programów: księgowanie, sporządzanie deklaracji a także równoczesną sprzedaż z wielu stanowisk.

Zapewniamy szybką aktualizację programu

  • W wypadku zmian przepisów podatkowych, obowiązujących formularzy oraz deklaracji gwarantujemy szybką aktualizację programu wszystkim legalnym, zarejestrowanym użytkownikom. Koszty aktualizacji są znikome (ok. 20% wartości nowego programu) a program dokonuje jej zawsze automatycznie z zachowaniem dotychczasowego stanu baz danych.