Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Wspomaganie prowadzenia Biura Rachunkowego

  Program pozwala na prowadzenie do 200 Ksiąg, Rejestrów VAT oraz zestawień podatku dochodowego (deklaracji PIT-5) i VAT (deklaracji VAT-7).

Podatki, deklaracje.

 • Podatek VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7 UE, VAT-7 UEK.
 • Podatek dochodowy: PIT-5, PIT-5A, ryczałt.
 • Płace: PIT-4, PIT-11, PIT-40, nowe deklaracje ZUS + eksport do Programu Płatnika. Umowy: PIT-8A, PIT-8B

Ewidencje

 • Księga Podatkowa Przychodów i Rozchodów lub Ewidencja Przychodów. Sporządzenia rocznego podsumowania Księgi oraz obliczanie rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu uwzględniających remanent.
 • Rejestry VAT (sprzedaży oraz zakupów - zgodne z najnowszą ustawą o VAT), również dla tych płatników, którzy VAT należny obliczają “proporcją zakupów” oraz dla płatników, których dotyczy opodatkowanie marżą.

Koszty

 • Rozliczenie przejazdów, Ewidencja Wyposażenia oraz Ewidencja Środków Trwałych (obliczanie amortyzacji).
 • Lista płac (z automatycznym obliczaniem składek ZUS oraz świadczeń ZUS i urlopowych), kartoteki pracowników, zaświadczenia o zarobkach.
 • Formularze umów: zlecenia oraz o dzieło (z rejestrowaniem ich w kartotekach zarobkowych), umowy o pracę i aneksu do umowy.
 • Automatyczne rejestrowanie za pomocą dowodów wewnętrznych.

Zarządzanie i kontrola

 • Sporządzanie szeregu zestawień.: z Księgi Przychodów, rejestrów VAT itp.
 • Sprawdzanie poprawności zapisów KPR - Rejestry VAT, w tym: synchronizowanie numeracji w ewidencjach, wykrywanie brakujących numerów dowodów oraz innych błędów księgowania.