Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Współpraca z programem Moje Biuro

Począwszy od wersji 9 program "Moje Biuro" dostosowany jest do współpracy z programem e-Deklaracje. Aby rozpocząć wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną należy:

  • Za pomocą polecenia "Parametry-Szablony lokalne" na zakładce "Użytkownik" - otworzyć i wypełnić arkusz UPL-1 będący pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydruk tego formularza należy złożyć we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym.
  • Za pomocą polecenia "Parametry-Ustawienia-Polecenie przenieś", na zakładce "Lokalizacje" ustawić ścieżki - do programu e-Deklaracje oraz do eksportu deklaracji.
  • W słowniku pracowników sprawdzić zapisy dotyczące urzędów skarbowych dla poszczególnych pracowników - niewłaściwe wpisy będą oznaczone przekreśloną czcionką - w tych pozycjach należy pobrać właścicwy urząd skarbowy ze słownika urzędów (klawiszem Insert).
  • Eksport deklaracji odbywa się za pomocą polecenia "Narzędzia-Przenieś".
  • Program e-Deklaracje można uruchamiać z bocznego paska narzędziowego w "Moim Biurze".