Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Pit-11(29) problem z importem w programie eDeklaracje

W przypadku próby importu deklaracji Pit-11(29) w programie eDeklaracje, bez względu na jego wersję próba sprawdzenia zgodności importowanego pliku z odpowiadającą schemą (plik definiujący poprawną strukturę e-deklaracji) zgłosi błąd dotyczący poprawności numeru PESEL podmiotu 2go.

Od wprowadzenia nowej definicji numeru PESEL wraz ze wzorem e-deklaracji Pit-11(29) program eDeklaracje nie jest w stanie przeprowadzić poprawnej analizy numerów PESEL odczytanych z importowanych plików. Oznacza to również, że problem może dotyczyć także innych e-deklaracji, które zawierają numery PESEL.

Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie w programie opcji sprawdzania zgodności importowanych plików z odpowiadającymi im plikami schem - w tym celu po zalogowaniu się w programie należy otworzyć moduł Ustawienia, a następnie w zakładce Program, w grupie opcji Opcje importu wyłączyć opcję Sprawdzaj poprawność plików.

Wyłączenie sprawdzania poprawności importowanych plików niczym nie grozi, ponieważ serwery systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów same dokonają analizy otrzymanych plików i w przypadku błędów nie wygenerują UPO. Funkcja sprawdzania poprawności importowanych plików w programie eDeklaracje jest przydatna o tyle, że pozwala wyłapać błędy struktury i formatu danych na etapie importu i tym samym niepotrzebnie nie przechodzić do etapu wysyłki oraz oczekiwania na UPO, dlatego zachęcamy do jej ponownego włączenia dla pozostałych importowanych e-deklaracji, które nie zawierają numerów PESEL (przykładowo Pit-4R, VAT-UE).