Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Problem z importem PIT-11(26) do programu eDeklaracje - AKTUALIZACJA


Aktualizacja

14:55
Sytuacja wróciła do normy po tym jak na stronach Ministerstwa Finansów umieszczony został poprawnie nazwany plik schemy dla deklaracji PIT-11(26), w wyniku czego program eDeklaracje jest już w stanie sprawdzać w momencie importu zgodność edeklaracji z jej schemą.

Użytkownicy, którzy wyłączyli w programie sprawdzanie poprawności importowanych plików mogą tę funkcjonalność przywrócić.

13:30
W chwili obecnej próba importu edeklaracji PIT-11(26) do programu Deklaracje kończy się komunikatem błędu wynikającym z tego, że program nie jest w stanie sprawdzić zgodności importowanego pliku z plikiem schemy.

Komunikat błędu zaczyna się słowami:

WYSTĄPIŁ PROBLEM Z PLIKIEM SCHEMY: Nieudana próba pobrania pliku schemy (Próba pobrania pliku wywołała wyjątek http: 404 The file was not found even after searching ...

Błąd jest spowodowany niedostępnością (zapewne chwilową) pliku schemy PIT-11(26)v1-0E na stronie Ministerstwa Finansów.

Dopóki plik schemy dla deklaracji PIT-11(26) nie zostanie przywrócony program eDeklaracje nie będzie w stanie dokonać sprawdzenia zgodności importowanych plików edeklaracji PIT-11(26) ze schemą, dlatego też należy do tego czasu w parametrach programu wyłączyć sprawdzanie poprawności importowanych plików.

Aby wyłączyć sprawdzanie poprawności importowanych plików należy otworzyć moduł Ustawienia, a następnie w grupie Opcje importu w zakładce Program odklikać opcję Sprawdzaj poprawność plików. Dokonaną zmianę trzeba zapisać klikając klawisz Zapisz.

Uwaga! Sprawdzanie zgodności importowanych plików z odpowiadającymi im schemami jest przydatne, ponieważ pozwala odsiać grube błędy w edeklaracjach już na początkowym etapie, ale nie jest niezbędne, ponieważ serwery Ministerstwa Finansów i tak dokonują sprawdzenia poprawności otrzymywanych plików.

Po powrocie sytuacji do normy lub chociażby po zakończeniu wysyłek edeklaracji PIT-11(26) można przywrócić sprawdzanie poprawności importowanych plików.